SKS: 20/10 GDKHQ nhận cổ tức 2013 tỷ lệ 3%

14-10-2014 09:50:00+07:00
14/10/2014 09:50 0
  •  

SKS: 20/10 GDKHQ nhận cổ tức 2013 tỷ lệ 3%

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SKS của CTCP Công trình giao thông sông Đà như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/10/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/10/2014
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền năm 2013:
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/11/2014
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty (phòng Tài chính Kế toán) vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 21/11/2014 (các cổ đông khi đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân).
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang