Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Satra – Tây Nam

28-10-2014 17:39:06+07:00
28/10/2014 17:39 0
  •  

Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty TNHH Một thành viên Satra – Tây Nam

Căn cứ Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Satra Tây Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Satra Tây Nam như sau:

Tài liệu đính kèm:
20141028---TB-moi-chao-dai-ly-satra-tay-nam.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang