HQM sẽ trả cổ tức tỷ lệ 7.45%, thay đổi HĐQT và Ban điều hành

28-11-2014 13:30:23+07:00
28/11/2014 13:30 0
  •  

HQM sẽ trả cổ tức tỷ lệ 7.45%, thay đổi HĐQT và Ban điều hành

HĐQT CTCP TV - TM - DV Địa Ốc Hoàng Quân Mê Kông (HQM) nhất trí trả cổ tức tỷ lệ 7.45%, thanh toán vào ngày 26/12/2014.

Ngày đăng ký cuối cùng là 11/12/2014.

Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Phạm Ngọc Minh Đức và ông Cao Văn Hải, chức danh Phó Chủ tịch HĐQT của ông Tăng Văn Lẫm. Đồng thời công ty sẽ bổ nhiệm tạm thời ông Trương Đình Thảo làm Phó Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Diệu Phương làm Thành viên HĐQT.

Về những thay đổi trong Ban điều hành, HQM thống nhất bãi nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Tăng Văn Lẫm và chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Đình Thành kể từ ngày 06/11/2014 để nhận nhiệm vụ mới. HQM cũng bãi nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của ông Ngô Quang Duy theo đề nghị của ông kể từ ngày 06/11/2014. Thay thế các vị trí này là ông Trần Tiến Danh – Tổng giám đốc và ông Nguyễn Thái Hải – Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính – Kế toán.

Anh Đức

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang