Hủy IPO của Công ty Satra Tây Nam

21-11-2014 15:29:52+07:00
21/11/2014 15:29 0
  •  

Hủy IPO của Công ty Satra Tây Nam

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Satra Tây Nam như sau:

Lúc 16h00 ngày 20/11/2014, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Satra Tây Nam nhưng không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá.

Theo Điều 15 Quyết định số 422/QĐ-SGDHCM ngày 30/10/2014 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Satra Tây Nam thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Nga Hoàng

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang