logo

Không có nhà đầu tư tham gia, VDA Hậu Giang phải hủy đấu giá cổ phần

13-11-2014 17:16:41+07:00
13/11/2014 17:16 0
  •  

Không có nhà đầu tư tham gia, VDA Hậu Giang phải hủy đấu giá cổ phần

Lúc 16h00 ngày 12/11/2014, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của CTCP Thương mại – Dịch vụ VDA Hậu Giang do CTCP Đầu tư và Phát triển hệ thống phân phối Việt Nam nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá.

Theo Điều 14 Quyết định số 410/QĐ-SGDHCM ngày 21/10/2014 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của CTCP Thương mại – Dịch vụ VDA Hậu Giang do CTCP Đầu tư và Phát triển hệ thống phân phối Việt Nam nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Nga Hoàng

×
vietstock logo
Về đầu trang