Nhà đầu tư đăng ký mua vượt khối lượng IPO của Cảng sông TPHCM

26-11-2014 16:54:57+07:00
26/11/2014 16:54 1
  •  

Nhà đầu tư đăng ký mua vượt khối lượng IPO của Cảng sông TPHCM

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh (CASOCO).

* Novaland muốn gì khi đăng ký mua hơn 25% vốn Cảng sông TPHCM?

Tống số nhà đầu tư tham gia đợt IPO này của CASOCO gồm 19 nhà đầu tư với khối lượng đăng ký 8,425,940 cp, trong đó 3 nhà đầu tư tổ chức đăng ký 8,377,840 CP.

Được biết, CASOCO sẽ thực hiện chào bán đấu giá 8,377,850 cổ phần ra công chúng và bán 8,377,850 cổ phần cho cổ đông chiến lược.

Tổng số nhà đầu tư tham gia:  19 nhà đầu tư

Cá nhân trong nước:  

16 NĐT

Cá nhân nước ngoài: 

0

Tổ chức trong nước:

03 NĐT

Tổ chức nước ngoài:    

0

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký:   8,425,940 CP

Cá nhân trong nước:  

48,100 CP

Cá nhân nước ngoài: 

0

Tổ chức trong nước:

8,377,840 CP

Tổ chức nước ngoài:    

0

Tri Nhân

×
vietstock logo
Về đầu trang