TAFM đã mua 150,000 cp RCL

24-11-2014 22:51:58+07:00
24/11/2014 22:51 0
  •  

TAFM đã mua 150,000 cp RCL

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng (TAFM) đã mua 150,000 cp, chiếm tỷ lệ 2.98% vốn CTCP Địa ốc Chợ Lớn vào ngày 18/11.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng
- Mã chứng khoán: RCL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Thế Quang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 150,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150,000 CP (tỷ lệ 2.98%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 18/11/2014
- Ngày kết thúc giao dịch: 18/11/2014.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang