×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

CheBienThucPham: Bản cáo bạch phát hành lần đầu ra công chúng năm 2014

11/12/2014 09:260

CheBienThucPham: Bản cáo bạch phát hành lần đầu ra công chúng năm 2014

Xí nghiệp KD Gia súc Gia Cầm & Chế biến Thực Phẩm (CheBienThuPham) công bố Bản cáo bạch phát hành lần đầu ra công chúng năm 2014 như sau:

* File đính kèm:

CheBienThucPham_Bancaobach_IPO_2014.pdf

Nga Hoàng

 

 

Về đầu trang