CheBienThucPham: Bản cáo bạch phát hành lần đầu ra công chúng năm 2014

11-12-2014 09:26:06+07:00
11/12/2014 09:26 0
  •  

CheBienThucPham: Bản cáo bạch phát hành lần đầu ra công chúng năm 2014

Xí nghiệp KD Gia súc Gia Cầm & Chế biến Thực Phẩm (CheBienThuPham) công bố Bản cáo bạch phát hành lần đầu ra công chúng năm 2014 như sau:

* File đính kèm:

CheBienThucPham_Bancaobach_IPO_2014.pdf

Nga Hoàng

 

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang