×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

CheBienThucPham: BCTC 6 tháng đầu năm 2014

11/12/2014 10:260

CheBienThucPham: BCTC 6 tháng đầu năm 2014

Xí nghiệp KD Gia súc Gia Cầm & Chế biến Thực phẩm (CheBienThucPham) công bố Bác cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

* File đính kèm:

CheBienThucPham_Baocaotaichinh_6T_2014.pdf

Nga Hoàng

Về đầu trang