CheBienThucPham: BCTC 6 tháng đầu năm 2014

11-12-2014 10:26:06+07:00
11/12/2014 10:26 0
  •  

CheBienThucPham: BCTC 6 tháng đầu năm 2014

Xí nghiệp KD Gia súc Gia Cầm & Chế biến Thực phẩm (CheBienThucPham) công bố Bác cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014 như sau:

* File đính kèm:

CheBienThucPham_Baocaotaichinh_6T_2014.pdf

Nga Hoàng

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang