HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh

02-12-2014 10:42:00+07:00
02/12/2014 10:42 0
  •  

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Cảng sông Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào ngày 02/12/2014 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20141202---TB---Ket-qua-dau-gia-CP-cua-CTY-TNHH-MTV-Cang-Song-TPHCM.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang