logo

OGC tiếp tục đăng ký bán 5 triệu cp PVR

04-12-2014 07:21:47+07:00
04/12/2014 07:21 0
  •  

OGC tiếp tục đăng ký bán 5 triệu cp PVR

CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đăng ký bán hết 5,042,700 cp, chiếm tỷ lệ 9.71% vốn CTCP Kinh doanh DV Cao cấp Dầu khí Việt Nam từ ngày 05/12 đến 31/12.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Tập đoàn Đại Dương
- Mã chứng khoán: PVR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,042,700 CP (tỷ lệ 9.71%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Quang Thụ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,042,700 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Theo định hướng phát triển kinh doanh của công ty
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 05/12/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/12/2014.

Hằng Nga

×
vietstock logo
Về đầu trang