Sợi Trà Lý: "Trốn" thông tin trả cổ tức và phát hành, bị phạt 50 triệu đồng

12-02-2015 18:10:00+07:00
12/02/2015 18:10 0
  •  

Sợi Trà Lý: "Trốn" thông tin trả cổ tức và phát hành, bị phạt 50 triệu đồng

Ngày 11/02/2015, UBCKNN ban hành Quyết định số 156/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Sợi Trà Lý 50 triệu đồng do không báo cáo thông tin về trả cổ tức 2014 và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.

Cụ thể, Công ty đã không báo cáo cho UBCKNN trước và sau khi thực hiện trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt; ngoài ra không đăng ký và báo cáo với UBCKNN về kết quả cháo bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu.

Thiên Minh

×
vietstock logo
Về đầu trang