UNI: CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông đã mua 1 triệu cp

06-02-2015 15:22:08+07:00
06/02/2015 15:22 0
  •  

UNI: CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông đã mua 1 triệu cp

CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông (Vidoco) đã mua 1,000,000 cp CTCP Viễn Liên .

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Thiết kế Xây lắp Viễn Đông
- Mã chứng khoán: UNI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Đình Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 391,549 CP (tỷ lệ 4.26%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,000,000 CP (tỷ lệ 7.05%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/01/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 04/02/2015.

Anh Đức

×
vietstock logo
Về đầu trang