×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Chứng khoán Hải Phòng: Thông qua Đề án sáp nhập với Chứng khoán Á Âu

06/05/2015 11:331

Chứng khoán Hải Phòng: Thông qua Đề án sáp nhập với Chứng khoán Á Âu

CTCP Chứng Khoán Hải Phòng công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015, trong đó có nội dung quan trọng là cổ đông đã thông qua Đề án hợp nhất với CTCP Chứng khoán Á Âu (AAS).

Cụ thể, Đại hội đã thông qua đề án hợp nhất CTCP Chứng khoán Á Âu, công ty hợp nhất sẽ lấy tên thương hiệu của HPC.

Ông Vũ Dương Hiền, Chủ tịch HĐQT cho biết, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông thì việc hợp nhất là cần thiết bởi theo kế hoạch tái cấu trúc TTCK, chỉ các CTCK mạnh mới tồn tại, các công ty yếu sẽ bị giải thể, thu hồi giấy phép hoặc đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Khi bị giải thể, giá cổ phiếu sẽ giảm về 0, cổ đông sẽ mất toàn bộ tài sản. Bên cạnh đó, việc tìm được CTCK tốt để hợp nhất không hề dễ dàng bởi CTCK tốt thì không muốn hợp nhất.

Ông Hiền kỳ vọng, việc hợp nhất sẽ giúp HPC cải thiện tình trạng hơn và qua đó có thể tận dụng nhân sự giỏi cũng như mở thêm chi nhánh thứ 2 tại TPHCM.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 gồm tổng doanh thu 45 tỷ đồng, lợi nhuận 20 tỷ đồng; tăng trưởng nhẹ so với thực hiện năm 2014.

Tài liệu đính kèm:

HPC_2015.5.4_ecf4e98_baocaocuabankiemsoat2015_hpc.doc

HPC_2015.5.4_fba424a_baocaokiemdiemhdqt2015_hpc.doc

HPC_2015.5.4_b918e43_Haseco_BienBanDHCD_2015_signed.pdf

HPC_2015.5.4_f5f4ffa_Haseco_NghiQuyet_DHCD_2015_signed.pdf

HPC_2015.5.4_2157e81_Haseco_CVCBTT_DHCD_2015_signed.pdf

 

Mỹ Hà

Về đầu trang