Hai cá nhân đăng ký mua gần 2.4 triệu cp CTCP Sơn-Chất dẻo

19/06/2015 15:450
  •  

Hai cá nhân đăng ký mua gần 2.4 triệu cp CTCP Sơn-Chất dẻo

Ngày 18/06/2015, ông Lê Anh Tuấn và Trịnh Đình Duy đều đăng ký mua 2,366,000 cp (tương ứng 93.17% vốn) của CTCP Sơn-Chất dẻo (SonChatDeo) thông qua hình thức đấu giá.

Theo đó, ông Tuấn và ông Duy sử dụng nguồn vốn tự có của mình tham gia đấu giá số cp trên nhằm mục đích đầu tư phát triển công ty, tạo việc làm và nâng cao thu nhập

Tài liệu đính kèm:
20150619_20150619 - Cty SonChatDeo_TrinhDinhDuy_ThongBaoMuaKLLon.pdf
20150619_20150619 - Cty SonChatDeo_LeAnhTuan_ThongBaoMuaKLLon.pdf

Trà Liên

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang