HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết CTCP Đường sắt phía Nam

02-06-2015 15:19:19+07:00
02/06/2015 15:19 0
  •  

HNX: Nhận hồ sơ đăng ký niêm yết CTCP Đường sắt phía Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, cụ thể như sau:

+ Tên tổ chức đăng ký niêm yết: CTCP Đường sắt phía Nam

+ Tên tiếng Anh: South Railways Joint Stock Company

+ Tên viết tắt: Công Đường sắt phía Nam

+  Địa chỉ trụ sở chính: Số 262/9/5, Quốc lộ 1A, Tổ 2. khu phố 3. phường Tam Bình, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

+ Điện thoại :           08.37240909        

+ Website:   http://dspn.com.vn

+ Vốn điều lệ đăng ký: 30,000,000,000 đồng

+ Vốn điều lệ thực góp: 30,000,000,000 đồng

+ Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa đường sắt; Vận tải hành khách đường sắt; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Vận tải hành khách bằng đường bộ; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô và hóa lỏng khí dễ vận chuyển);...;

+ Tên chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu CTCP Đường sắt Phía Nam

+ Loại chứng khoán đăng ký niêm yết: Cổ phiếu phổ thông

+ Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 3,000,000 cổ phiếu

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang