LCS: Licogi16 đăng ký bán 1.14 triệu cp

29-06-2015 10:43:02+07:00
29/06/2015 10:43 0
  •  

LCS: Licogi16 đăng ký bán 1.14 triệu cp

CTCP Licogi 16 - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,140,000 cp.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Licogi 16
- Mã chứng khoán: LCS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 4,307,753 CP (tỷ lệ 56.68%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Dương Hùng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,140,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/07/2015.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang