Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát: Rút hồ sơ đăng ký niêm yết

25-06-2015 10:04:25+07:00
25/06/2015 10:04 0
  •  

Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát: Rút hồ sơ đăng ký niêm yết

Ngày 23/06, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có công văn 912/SGDHCM-NY về việc không tiếp tục quá trình thẩm định hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của CTCP Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát (APRest).

Căn cứ công văn số 17/2015/CV-AP ngày 16/06/2015 và Nghị quyết Hội đồng quản trị 06/2015/NQ-HĐQT ngày 15/06/2015, CTCP Thương mại Đầu tư Bất động sản An Phát đã thông qua việc rút hồ sơ đăng ký niêm yết.

Minh Tuấn

×
vietstock logo
Về đầu trang