logo

Vi phạm CBTT và cơ cấu nhân sự, 2 công ty quản lý quỹ bị phạt hơn 200 triệu đồng

08-06-2015 21:35:21+07:00
08/06/2015 21:35 0
  •  

Vi phạm CBTT và cơ cấu nhân sự, 2 công ty quản lý quỹ bị phạt hơn 200 triệu đồng

Ngày 08/06 UBCKNN ban hành Quyết định số 473/QĐ-XPVPHC và Quyết định số 474/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Thái Dương (OTC: SunCapital) và CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Liên minh Việt Nam tổng số tiền 205 triệu đồng.

Cụ thể:

(1) Phạt tiền 60 triệu đồng đối với SunCapital do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định khi có sự thay đổi Phó Tổng giám đốc; khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính.

(2) Phạt tiền tổng cộng 145 triệu đồng đối với VNAC. Trong đó bao gồm phạt 30 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định khi có sự thay đổi Tổng giám đốc; phạt 85 triệu đồng do không đảm bảo cơ cấu nhân sự tại bộ phận kiểm soát nội bộ.

Các Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/06/2015.

Thiên Minh

×
vietstock logo
Về đầu trang