×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Chứng khoán Đại Việt: Kế hoạch 2015 tiếp tục lỗ, xin chủ trương sáp nhập hoặc giải thể

14/07/2015 14:560

Chứng khoán Đại Việt: Kế hoạch 2015 tiếp tục lỗ, xin chủ trương sáp nhập hoặc giải thể

CTCP Chứng khoán Đại Việt (DVSC) thông báo triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 lần 3 vào ngày 16/07 tại trụ sở chính của công ty. Trong lần triệu tập này, ngoài việc thông qua kế hoạch năm 2015 tiếp tục lỗ gần 8 tỷ đồng, HĐQT công ty cũng xin các cổ đông thông qua tờ trình xin chủ trương sáp nhập hoặc giải thể và bầu HĐQT - BKS cho nhiệm kỳ mới 2015 - 2020.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ mà DVSC có công bố, mục tiêu trong năm 2015 của công ty là duy trì hoạt động ổn định, khôi phục các mảng nghiệp vụ môi giới, ký quỹ và tự doanh đồng thời tăng cường thu hồi nợ. Tính đến 31/12/2014, DVSC có khoản nợ phải thu hơn 96 tỷ đồng.

Năm 2015, DVSC đề ra mục tiêu tổng doanh thu gần 6 tỷ đồng, trong đó mảng tự doanh chiếm tỷ trọng cao nhất với hơn 3.4 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận âm gần 8 tỷ đồng. Tính đến hết 31/12/2014, DVSC có khoản lỗ lũy kế hơn 198 tỷ đồng và trong quý 1/2015, công ty tiếp tục lỗ thêm hơn 2.4 tỷ đồng.

Cũng theo tài liệu, DVSC có kế hoạch sử dụng thặng dư vốn để bù lỗ lũy kế (DVSC hiện có 138.6 tỷ đồng thặng dư vốn). Và đặc biệt, trong kỳ đại hội lần này, HĐQT của DVSC sẽ xin các cổ đông thông qua tờ trình xin chủ trương giải thể hoặc sáp nhập với một công ty chứng khoán khác.

Duy Hoàng

Về đầu trang