GHC: Góp 170 tỷ đồng đầu tư vào Điện Gia Lai

02-07-2015 12:08:23+07:00
02/07/2015 12:08 0
  •  

GHC: Góp 170 tỷ đồng đầu tư vào Điện Gia Lai

Trong năm 2015, CTCP Thủy điện Gia Lai (UPCoM: GHC) sẽ tham gia góp vốn liên doanh với CTCP Điện Gia Lai (GEC) và các công ty thành viên của GEC để đầu tư vào các dự án thủy điện với số tiền là 170 tỷ đồng.

Nguồn vốn này sẽ lấy từ vốn tự có và từ việc tái cấu trúc các khoản vay thế chấp 2 nhà máy thủy điện H’Chan – H’Mun hiện có của GHC.

Tài liệu đính kèm:
GHC_2015.7.1_89ef598_GHC-QD-2015-HDQT_Vv_tham_gia_gop_von_lien_doanh.pdf

Thiên Minh

×
vietstock logo
Về đầu trang