GHC muốn góp 120-350 tỷ đồng vào dự án thủy điện của GEC

21-07-2015 15:06:51+07:00
21/07/2015 15:06 0
  •  

GHC muốn góp 120-350 tỷ đồng vào dự án thủy điện của GEC

CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC) vừa công bố tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/ pháp nhân) của công ty.

Theo GHC, với hoạt động là công ty đại chúng, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, việc giao dịch với các cá nhân/tổ chức có liên quan đều có thể xảy ra. Vì vậy, nhằm đảm bảo hoạt động của công ty, HĐQT trình cổ đông thông qua một số giao dịch với phạm vi ký kết hợp đồng giữa công ty với người có liên quan có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trừ các hợp đồng, giao dịch đã thuộc thẩm quyền HĐQT.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng xin ý kiến phê duyệt phương án tham gia góp vốn để đầu tư vào các dự án thủy điện cùng với CTCP Điện Gia Lai (GEC) và các công ty thành viên của GEC.

Số tiền GHC dự kiến đầu tư từ 120 tỷ đồng đến 350 tỷ đồng nguồn vốn tự có và tái cấu trúc các khoản vay từ việc thế chấp 2 nhà máy thủy điện H’Chan, H’Mun.

Tài liệu đính kèm:
GHC_2015.7.21_89eb6fa_GHC_tai_lieu.zip

Minh An

×
vietstock logo
Về đầu trang