HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần An Phú

17-07-2015 10:07:20+07:00
17/07/2015 10:07 0
  •  

HOSE: Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần An Phú

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần An Phú được tổ chức vào ngày 17/7/2015 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20150717_20150717 - TB KQ dau gia An Phu.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang