RCL: Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng đăng ký bán 100,000 cp

25-07-2015 10:55:39+07:00
25/07/2015 10:55 0
  •  

RCL: Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng đăng ký bán 100,000 cp

Nhằm cơ cấu danh mục, trong thời gian từ 28/07 đến 21/08/2015, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng (TAFM) đăng ký bán 100,000 cp của CTCP Địa ốc Chợ Lớn theo phướng thức thỏa thuận và khớp lệnh.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng
- Mã chứng khoán: RCL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 150,000 CP (tỷ lệ 2.98%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Thế Quang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/07/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/08/2015.

Thiên Minh

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang