CTCP 473 dự kiến phát hành 451,000 cp

03/08/2015 06:341
  •  

CTCP 473 dự kiến phát hành 451,000 cp

CTCP 473 (CIENCO473) dự kiến phát hành 451,000 cp. Trong đó bao gồm phát hành để trả cổ tức 339,000 cp, tỷ lệ 15% và phát hành ESOP 112,000 cp với tỷ lệ 4.95%. Hồ sơ đã nộp lên UBCKNN ngày 31/07/2015.

Thiên Minh

×
vietstock logo
Về đầu trang