RCL: Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng đã bán 100,000 cp

01-08-2015 14:40:00+07:00
01/08/2015 14:40 0
  •  

RCL: Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng đã bán 100,000 cp

Kết thúc giao dịch ngày 28/07, CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng (TAFM) đã bán 100,000 cp của CTCP Địa ốc Chợ Lớn . Giảm lượng cổ phiếu RCL nắm giữ còn 50,000 cp, tương ứng tỷ lệ 0.99%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng
- Mã chứng khoán: RCL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 150,000 CP (tỷ lệ 2.98%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Thế Quang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 100,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 50,000 CP (tỷ lệ 0.99%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 28/07/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 28/07/2015.

Thiên Minh

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang