SHF đã thoái hết 1.56 triệu cp PSI

18/08/2015 16:420
  •  

SHF đã thoái hết 1.56 triệu cp PSI

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội - Tổ chức có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1,159,000 cp.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sài Gòn - Hà Nội
- Mã chứng khoán: PSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,159,000 CP (tỷ lệ 1.94%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Minh Hoàng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,159,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1,159,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 12/08/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/08/2015.

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang