SHS: SHF đã bán 50,760 cp

27/08/2015 17:151
  •  

SHS: SHF đã bán 50,760 cp

Từ ngày 13 đến 21/08/2015, CTCP Quản Lý Quỹ Đầu Tư Sài Gòn - Hà Nội đã bán sạch toàn bộ 50,760 cp (tỷ lệ 0.05%) của CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội . Được biết, ông Đỗ Quang Hiển đang giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ở cả SHS và SHF.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Sài Gòn - Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50,760 CP (tỷ lệ 0.05%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đỗ Quang Hiển
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 25,000 CP (tỷ lệ 0.03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,760 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 50,760 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/08/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 21/08/2015.

Phương Thảo

×
vietstock logo
Về đầu trang