IPO Thương mại và Đầu tư Hà Nội: 4 cá nhân đăng ký mua gần 4 triệu cp

18-09-2015 15:56:03+07:00
18/09/2015 15:56 0
  •  

IPO Thương mại và Đầu tư Hà Nội: 4 cá nhân đăng ký mua gần 4 triệu cp

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo có 4 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 3,984,800 cp của Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Hà Nội (DauTuHaNoi).

1.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Hà Nội

2.     Địa chỉ: Số 93 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

3.     Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 20,000,000,000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1,992,400 cổ phần

5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 04 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 04 NĐT

6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 3,984,800 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 3,984,800 CP

7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/09/2015

8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 8 giờ 30 phút ngày 23/09/2015

Tường Như

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang