RCL: TAFM đăng ký bán toàn bộ 50,000 cp

11-09-2015 09:15:15+07:00
11/09/2015 09:15 0
  •  

RCL: TAFM đăng ký bán toàn bộ 50,000 cp

CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Sao Vàng đăng ký bán toàn bộ 50,000 cp (tỷ lệ 0.99%) của CTCP Địa ốc Chợ Lớn trong 2 ngày 14 và 15/09/2015.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng
- Mã chứng khoán: RCL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50,000 CP (tỷ lệ 0.99%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Dương Thế Quang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/09/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 15/09/2015.

Phương Thảo

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang