SCIC đấu giá hơn 1 triệu cp XNK Tạp phẩm giá khởi điểm 40,000 đồng/cp

01-09-2015 08:51:40+07:00
01/09/2015 08:51 0
  •  

SCIC đấu giá hơn 1 triệu cp XNK Tạp phẩm giá khởi điểm 40,000 đồng/cp

Thông báo đấu giá bán cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu Tạp phẩm (TapPham) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu.

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Xuất nhập khẩu Tạp phẩm
- Địa chỉ: 30 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nhập khẩu dầu ăn, thức ăn gia súc và các hàng hóa khác…
- Vốn điều lệ: 34,000,000,000 đồng
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 40,000 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,001,300 cổ phần
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1,001,300 cổ phần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (1,001,300 cổ phần)
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 31/08/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 06/10/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 09/10/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 13/10/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 14/10/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 23/10/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 15/10/2015 đến ngày 20/10/2015

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia tron lo co phan_CTCP Xuat nhap khau Tap pham.doc
2. Quy che chao ban canh tranh.doc
3. QD ban von cua SCIC.pdf
4. Dang ky kinh doanh TOCONTAP.pdf
5. Dieu le TOCONTAP.pdf
6. Cong bo thong tin TOCONTAP.pdf
7. BCTC 2012 TOCONTAP.pdf
8. BCTC 2013 TOCONTAP.pdf
9. BCTC 2014 TOCONTAP.pdf
Don dang ky dau gia.doc
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang