Chấm dứt tư cách thành viên giao dịch của Chứng khoán Vina

23-10-2015 17:00:15+07:00
23/10/2015 17:00 0
  •  

Chấm dứt tư cách thành viên giao dịch của Chứng khoán Vina

Ngày 23/10/2015, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã ban hành Quyết định số 468/QĐ-SGDHCM về việc chấm dứt tư cách thành viên giao dịch đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina”.

Tài liệu đính kèm:
20151023_2015-10-23 (12).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang