Chứng khoán Việt: Lỗ quý thứ 3 liên tiếp

15-10-2015 14:22:52+07:00
15/10/2015 14:22 0
  •  

Chứng khoán Việt: Lỗ quý thứ 3 liên tiếp

Doanh thu quý 3/2015 của CTCP Chứng khoán Việt là 638 triệu đồng, chỉ bằng 34% quý 3/2014. Lũy kế 9 tháng đơn vị lỗ ròng 784 triệu đồng.

Trong quý 3/2015, VISECO chỉ còn phát sinh doanh thu từ 2 mảng dịch vụ là môi giới (210 triệu đồng) và doanh thu khác (428 triệu đồng). Trong khi đó quý 3 năm vừa rồi, doanh thu môi giới lên đến 739 triệu đồng, doanh thu hoạt động tư vấn 550 triệu đồng và doanh thu khác 580 triệu đồng.

Trừ chi phí hoạt động 695 triệu đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp 342 triệu đồng, lỗ ròng quý 3 của VISECO là 398 triệu đồng. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp VISECO thua lỗ.

Lũy kế 9 tháng, lỗ ròng hiện lên đến 784 triệu đồng. Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/09/2015 là 2.4 tỷ đồng, giảm 800 triệu đồng so với 3.2 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tài liệu đính kèm:
023_2015.10.15_08e6f05_BAO CAO QUY III 2015.pdf
023_2015.10.15_a7d035e_CBTT BAO CAO QUY III 2015.pdf

Tấn Đạt

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang