Hoàng Quân Mê Kông: 16/11 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt 2014, tỷ lệ 3%

06-11-2015 21:00:00+07:00
06/11/2015 21:00 0
  •  

Hoàng Quân Mê Kông: 16/11 GDKHQ nhận cổ tức tiền mặt 2014, tỷ lệ 3%

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM (CNVSD) thông báo về ngày chi trả cổ tức của CTCP TV - TM - DV Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (HQM). Cụ thể, cổ tức 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3% (mỗi cổ phiếu được nhận 300 đồng) sẽ được chi trả vào ngày 18/12/2015. Ngày GDKHQ nhận cổ tức là 16/11/2015.

Thiên Minh

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang