Thông tin về đợt SCIC thoái vốn khỏi Nước khoáng Vĩnh Hảo

09-11-2015 19:10:30+07:00
09/11/2015 19:10 0
  •  

Thông tin về đợt SCIC thoái vốn khỏi Nước khoáng Vĩnh Hảo

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo
- Địa chỉ: Thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phòng, tỉnh Bình Thuận
- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; Sản xuất mỹ phẩm; Kinh doanh nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động…
- Vốn điều lệ: 131,000,000,000 đồng
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 41,100 đồng/cổ phần
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2,657,641 cổ phần
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 10/11/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 14/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/12/2015
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 21/12/2015
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 22/12/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/12/2015
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/12/2015 đến ngày 28/12/2015

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia tron lo co phan_CTCP Nuoc khoang Vinh Hao.doc
2. Quy che chao ban canh tranh_CTCP Nuoc khoang Vinh Hao.doc
3. Quyet dinh ban cp của SCIC tai CTCP Nuoc khoang Vinh Hao.pdf
4. Dieu le NK Vinh Hao.pdf
5. Ban cong bo thong tin NK Vinh Hao.PDF
6. BCTC 2012 NK Vinh Hao.pdf
7. BCTC 2013 NK Vinh Hao.pdf
8. BCTC 2014 NK Vinh Hao.pdf
9. NKVH BCTC Q1 2015.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang