Đấu giá gần 1 triệu cp PTICC: 3 cá nhân đăng ký gom hết

21-12-2015 22:25:59+07:00
21/12/2015 22:25 0
  •  

Đấu giá gần 1 triệu cp PTICC: 3 cá nhân đăng ký gom hết

SGDCK TP Hồ Chí Minh thông báo kết quả đăng ký mua cp của CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sở hữu. Theo đó, toàn bộ 994,500 cp đã được 3 NĐT cá nhân đăng ký mua.

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

2.     Tên tổ chức phát hành cổ phần: CTCP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Bưu điện           

3.     Địa chỉ: Số 82 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

4.     Vốn điều lệ: 20,150,000,000 đồng

5.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 994,500 cổ phần

6.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 3 NĐT

7.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 994,500 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 994,500 CP

8.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 22/12/2015

9.     Thời gian tổ chức đấu giá: 9 giờ 30 phút ngày 24/12/2015

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang