HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5

28-12-2015 16:50:26+07:00
28/12/2015 16:50 0
  •  

HOSE: Thông báo đăng ký làm đại lý đấu giá của Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5

Căn cứ đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần của Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5. Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của  Công ty TNHH MTV Xây dựng Thương mại Sài Gòn 5 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20151228_20151228 - Cong ty TNHH MTV XDTM SAIGON 5- TBAO MOI CHAO DAILY DAUGIA.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang