IDJ: Barotex quyết tâm bán 1 triệu cp

14-12-2015 13:05:46+07:00
14/12/2015 13:05 0
  •  

IDJ: Barotex quyết tâm bán 1 triệu cp

Trước đó, từ 20/10 đến 19/11/2015, do giá không đạt kỳ vọng nên CTCP Thương Mại & Đầu tư Barotex Việt Nam (OTC: Barotex) vẫn chưa bán được bất kỳ cổ phần nào. Ngay sau đó, Barotex tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cp của CTCP Đầu Tư IDJ Việt Nam trong đợt mới từ 16/12/2015 đến 08/01/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,600,000 CP (tỷ lệ 4.91%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Trần Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
* Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,600,000 CP (tỷ lệ 4.91%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Không đạt giá kỳ vọng.
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/10/2015
- Ngày kết thúc giao dịch: 19/11/2015.

* Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư.
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 16/12/2015
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 08/01/2016.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang