PIS: 12/01 giao dịch 27.5 triệu cp trên UPCoM

31-12-2015 20:07:00+07:00
31/12/2015 20:07 0
  •  

PIS: 12/01 giao dịch 27.5 triệu cp trên UPCoM

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Tổng Công ty Pisico Bình Định – CTCP vào giao dịch trên thị trường UPCoM tại Sở GDCK Hà Nội với những nội dung sau:

-  Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP

-  Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

-  Mã chứng khoán: PIS

-  Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 27,500,000 cổ phiếu (Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìncổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 275,000,000,000 đồng (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ đồng)

-  Ngày giao dịch chính thức: Thứ ba, ngày12/01/2016

-   Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 10,000 đồng/cổ phiếu/.

 

Tài liệu đính kèm:
4.Thong bao ngay GDDT.docx

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang