logo

IPO Kinh doanh nước sạch Lào Cai: Lượng đăng ký vỏn vẹn 8% đấu giá

23-01-2016 16:33:00+07:00
23/01/2016 16:33 0
  •  

IPO Kinh doanh nước sạch Lào Cai: Lượng đăng ký vỏn vẹn 8% đấu giá

Sở GDCK Hà Nội (HNX) xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Lào Cai như sau:

            1.     Tên doanh nghiệp bán đấu giá: Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Lào Cai

2.     Địa chỉ: Số nhà 037 đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

3.     Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 153,804,610,000 đồng (Một trăm năm mươi ba tỷ tám trăm linh tư triệu sáu trăm mười ngàn đồng)  

4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 2,150,000 cổ phần

5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 39 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 39 NĐT

6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 163,500 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 163,500 CP

7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/01/2016

8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 27/01/2016./.

×
vietstock logo
Về đầu trang