PXA: Đầu tư Xây dựng BĐS Lanmark tiếp tục giảm sở hữu còn 16.61%

27-01-2016 16:51:00+07:00
27/01/2016 16:51 0
  •  

PXA: Đầu tư Xây dựng BĐS Lanmark tiếp tục giảm sở hữu còn 16.61%

Sau giao dịch ngày 21/01 giảm sở hữu còn 18.02%, ngày 22/01/2016, CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmark (Lanmak) đã bán thành công thêm 219,800 cp của CTCP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An (HNX: PXA), giảm sở hữu còn gần 2.5 triệu cp, tương ứng tỷ lệ 16.61%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Lanmak
- Mã chứng khoán: PXA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,702,400 CP (tỷ lệ 18.02%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 210,800 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,491,600 CP (tỷ lệ 16.61%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giảm tỷ trọng đầu tư
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/01/2016./.

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang