CTN: Lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2013 lần thứ 5

15-02-2016 09:23:00+07:00
15/02/2016 09:23 0
  •  

CTN: Lùi thời gian thanh toán cổ tức năm 2013 lần thứ 5

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có thông báo về việc thay đổi lần 5 ngày thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền của CTCP Xây dựng Công trình Ngầm (HNX: CTN).

Cụ thể, thời gian thanh toán cổ tức đã điều chỉnh thêm 6 tháng, từ 05/02/2016 sang 05/08/2016. Lý do việc thay đổi do công tác thu hồi vốn từ các dự án bị chậm hơn so với kế hoạch.

Tài liệu đính kèm:
CTN_2016.2.15_12a8858_CTN_TB_VSD.jpg

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang