logo

Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa thu về hơn 13.5 tỷ từ IPO

18-02-2016 16:36:42+07:00
18/02/2016 16:36 0
  •  

Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa thu về hơn 13.5 tỷ từ IPO

Sở GDCK Hà Nội thông báo có 9 nhà đầu tư đã mua thành công toàn bộ cổ phần chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa (TIIDC) được tổ chức vào ngày 18/02/2016.

Với giá bán thành công bình quân 12,000 đồng/cp, TIIDC thu về hơn 13.5 tỷ đồng.

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Hạ tầng Thanh Hóa
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1,126,034 cổ phần
- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 12,000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 9 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0
+ Cá nhân: 9
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 1,151,000 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 9 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 1,151,000 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 538,000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 5,000 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 12,000 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 12,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 12,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 12,000 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 12,000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 9 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 9 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 1,126,034 cổ phần
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 13,512,408,000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 19/02/2016 đến 16 giờ ngày 27/02/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 25/02/2016./.

×
vietstock logo
Về đầu trang