KDC: Lãi trước thuế hợp nhất quý 4 giảm 45%, đạt 68 tỷ đồng

15-02-2016 17:06:58+07:00
15/02/2016 17:06 0
  •  

KDC: Lãi trước thuế hợp nhất quý 4 giảm 45%, đạt 68 tỷ đồng

Trong quý 4/2015, CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) công bố lợi nhuận trước thuế giảm 45% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 68 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ của Tập đoàn đạt 442 tỷ đồng, giảm mạnh 66% so với quý 4/2014. Đồng thời, giá vốn hàng bán của KDC cũng giảm 61% xuống mức 304 tỷ đồng. Tập đoàn thu về lãi gộp gần 138 tỷ đồng trong quý 4/2015, giảm mạnh 74% so với quý 4/2014. Tỷ suất lãi gộp theo đó cũng giảm từ 40% về còn 31%.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của KDC giảm 33% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 51 tỷ đồng. Lãi trước thuế của Tập đoàn cũng giảm 45%, đạt 68 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi ròng hợp nhất của KDC công bố đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước (nhờ hoàn nhập chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành).

Lũy kế cả năm 2015, KDC đạt lãi ròng hơn 5,253 tỷ đồng, tăng vọt so với con số 546 tỷ đồng trong năm 2014. Trong đó doanh thu tài chính của Tập đoàn đạt hơn 6,697 tỷ đồng phần lớn từ việc bán bớt mảng bánh kẹo khi chuyển nhượng phần vốn góp tại CTCP Kinh Đô Bình Dương (BKD) cho đối tác ngoại.

Tính đến cuối năm 2015, tổng tài sản của KDC giảm 14% so với đầu năm xuống mức 6,771 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho giảm mạnh từ 345 tỷ xuống còn 95 tỷ đồng.

Riêng các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn) của Tập đoàn tăng mạnh từ 700 tỷ lên 1,905 tỷ đồng. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh của KDC cũng tăng 15% lên 1,690 tỷ đồng, bao gồm 1,041 tỷ vào CTCP Đầu tư Lavenue, 433 tỷ vào Tổng công ty công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) và 214 tỷ đồng vào CTCP Kinh Đô Bình Dương (BKD).

Tài liệu đính kèm:
20160215_20160215 - KDC - BCTC HN Q4-2015.pdf

 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang