PHR: Lãi lớn từ cổ tức, hoạt động liên kết khiến lãi ròng quý 4 tăng gần 36%

25-02-2016 17:02:03+07:00
25/02/2016 17:02 0
  •  

PHR: Lãi lớn từ cổ tức, hoạt động liên kết khiến lãi ròng quý 4 tăng gần 36%

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2015 của CTCP Cao su Phước Hòa , hoạt động tài chính tốt cùng phần lãi từ công ty liên kết giúp lãi ròng tăng gần 36% đạt 142 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 4 của Công ty giảm gần 18% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 393 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán giảm gần 23%, khiến lợi nhuận gộp tăng 8% lên hơn 82 tỷ đồng.

PHR cho biết trong quý, sản lượng tiêu thụ mủ cao su giảm 1,730 tấn và giá bán một tấn giảm 3.73 triệu đồng là nhân tố làm doanh thu giảm. Tuy nhiên, việc chi phí quản lý giảm 13.29 tỷ, tức giảm 50% so với quý 4/2014 góp phần làm cho hoạt động kinh doanh chính trong quý cao hơn cùng kỳ năm trước 20.05 tỷ đồng, ứng với mức tăng 48.7 tỷ đồng.

Ngoài ra, phần lãi trong công ty liên doanh liên kết cũng tăng 20.83 tỷ đồng. Hoạt động tài chính có dấu hiệu khởi sắc, khi mang về doanh thu hơn 35 tỷ đồng (quý 4/2014 chỉ gần 8 tỷ đồng), phần lớn đến từ cổ tức và lợi nhuận được chia. Chi phí tài chính vẫn dừng ở mức 8.7 tỷ đồng nhờ khoản hoàn nhập dự phòng.

Do vậy, dù hoạt động khác chỉ mang lại lãi 66.8 tỷ đồng, giảm 32.6% so với cùng kỳ năm trước nhưng lãi ròng PHR vẫn tăng trưởng gần 36% và đạt 142 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm, tổng doanh thu đạt 1,228 tỷ đồng, giảm gần 24% so với kết quả năm 2014 và vượt kế hoạch 2015 hơn 10%. Lãi trước thuế ghi nhận con số 261 tỷ đồng, giảm 24% so với thực hiện năm trước và vượt chỉ tiêu đề ra hơn 81%.

Tài liệu đính kèm:
20160225_20160225 - PHR - BCTC HOP NHAT ket thuc 31.12.2015 - Da Kiem Toan.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang