RUID đấu giá 1 triệu cp với giá 10,100 đồng/cp

22-02-2016 10:41:00+07:00
22/02/2016 10:41 0
  •  

RUID đấu giá 1 triệu cp với giá 10,100 đồng/cp

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đô thị Đường sắt (RUID) sẽ bán đấu giá 1 triệu cp với giá khởi điểm 10,100 đồng/cp do Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sở hữu vào ngày 21/03/2016 tại HNX.

Được biết, trong các năm vừa qua, lợi nhuận không ngừng tăng trưởng. Giai đoạn từ 2012 đến 2014 đã tăng từ 627 triệu đồng lên 1,030 triệu đồng. Chỉ số lợi nhuận tính trên mỗi cổ phần cũng theo đà tăng đều qua các năm với ghi nhận lần lượt là 158 đồng/cp; 179 đồng/cp và 260 đồng/cp.
Đặc biệt, lợi nhuận ròng lũy kế 9 tháng đầu năm 2015 đến nay đã đạt 1,022 triệu đồng, tức tương đương con số của cả năm 2014.

Một số thông tin khác cho nhà đầu tư có nhu cầu tham gia đấu giá:
- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 22/02/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 14/03/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h00 - 17030 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/03/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/03/2016 đến 16 giờ ngày 31/03/2016
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/03/2016 đến ngày 28/03/2016

Tài liệu đính kèm:
0. Quy che dau gia co phan_CTCP DTPT Ha tang duong sat VN.doc
1.Cong bo thong tin RUID.pdf
2.CV xac nhan so cp RUID.pdf
3.Cac quyet dinh lien quan RUID.pdf
4.Dieu le RUID.pdf
5.BCTC Quy 2 va Quy 3 2015 RUID.pdf
6.BCTC 2014 RUID.pdf
7.BCTC 2013 RUID.pdf
8.BTCT 2012 RUID.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang