logo

BST: Kế toán trưởng Nguyễn Khoa Tuyển đăng ký mua 5,000 cp

01-03-2016 08:58:45+07:00
01/03/2016 08:58 0
  •  

BST: Kế toán trưởng Nguyễn Khoa Tuyển đăng ký mua 5,000 cp

Ủy viên HĐQT - Kế toán trưởng Nguyễn Khoa Tuyển đã đăng ký mua 5,000 cp của CTCP Sách - Thiết bị Bình Thuận (HNX: BST) theo phương thức khớp lệch, dự kiến nâng sở hữu lên 19,984 cp (tỷ lệ 1.81%). Thời gian giao dịch dự kiến từ 02/03 đến 31/03/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Khoa Tuyển

- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng

- Mã chứng khoán: BST

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14,984 CP (tỷ lệ 1.36%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,000 CP

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại cổ phiếu

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 02/03/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/03/2016./.

×
vietstock logo
Về đầu trang