HTI: Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam muốn nắm 51% vốn

27-03-2016 14:42:13+07:00
27/03/2016 14:42 0
  •  

HTI: Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN Việt Nam muốn nắm 51% vốn

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV thông báo muốn tăng tỷ lệ sở hữu lên 51% tại CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI).

Cụ thể, thông qua việc mua lại 3,368,142 cp từ 2 công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO (bán hết 10% vốn, tương ứng 2,494,920 cp) và CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO phần còn lại. Qua đó, nắm giữ tổng cộng 12,724,092 cp (51% vốn HTI).

Giao dịch thực hiện qua phương thức thỏa thuận từ 30/03 đến 28/04.

Tài liệu đính kèm:
20160325_20160325 - HTI - TB GDCP nguoi co lien quan - Tong cong ty DTPTDT & KCN VN-TNHH MTV.pdf
20160325_20160325 - HTI - TB GDCP nguoi co lien quan - CT TNHH MTV PTDT & KCN IDICO.pdf
Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang