IDJ: CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam đăng ký bán 1 triệu cp

30-03-2016 16:37:52+07:00
30/03/2016 16:37 0
  •  

IDJ: CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam đăng ký bán 1 triệu cp

CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam đã đăng ký bán 1,600,000 cp CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (tương đương tỷ lệ 4.91%) từ ngày 01/04/2016 đến 25/04/2016.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: CTCP Thương mại và Đầu tư Barotex Việt Nam
- Mã chứng khoán: IDJ
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,600,000 CP (tỷ lệ 4.91%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Trần Hưng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,000,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu lại danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/04/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 25/04/2016./.

 

Loading...
Tags:
×
vietstock logo
Về đầu trang