logo

Ngân hàng Bắc Á chuyển nhượng 10% vốn CTCP Chứng khoán Việt

07-03-2016 15:33:12+07:00
07/03/2016 15:33 0
  •  

Ngân hàng Bắc Á chuyển nhượng 10% vốn CTCP Chứng khoán Việt

UBCKNN đã chấp thuận việc giao dịch làm thay đổi quyền sở hữu cổ phần từ 10% trở lên vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán Việt (VISECO). Theo đó, Ngân hàng Bắc Á - BacABank (NASB) chuyển nhượng 10.67% vốn CTCP Chứng khoán Việt cho ông Nguyễn Hà Nam.

- Bên chuyển nhượng: Ngân hàng TCMP Bắc Á

+ Tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng: 10.67%

+ Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 400,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10.67%

+ Tỷ lệ nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 0%

- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Hà Nam

+ Tỷ lệ nắm giữ trước chuyển nhượng: 6.66%

+ Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 400,000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10.67%

+ Tỷ lệ nắm giữ sau khi chuyển nhượng: 17.33%

Theo thông tin trên website của CTCP Chứng khoán Việt, HĐQT của Công ty gồm bà Thái Thị Nga - Chủ tịch HĐQT, bà Thái Hương - Phó Chủ tịch HĐQT và ông Đặng Thái Nguyên - Ủy viên. Trong đó, bà Thái Hương là Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BacABank./.

×
vietstock logo
Về đầu trang